Choď na obsah Choď na menu
 


 

ĽUDOVÉ VZORY - Obchodík u Vierky

 

Zápis detí 

do Materskej školy na školský rok 2024/2025 sa uskutoční 

od 1. mája do 31. mája 2024.

Prijímame detí od 2 - 6 rokov.

Prihláška na zápis je zverejnená na

web. sídle školy:www.mspalarikovasnina.estránky.sk

kontakt:0918 691 820, 0577622893

email: mspalarikovasnina@gmail.com

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vitajte v škôlke | Kindergarten learning games, Kindergarten learning, Kindergarten games

 

 

 

OZNAM PRE RODIČOV .

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od 1. októbra 2023 dochádza k zmene poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa doplnku č. 3 VZN č. 172/2022 takto:

Mesto Snina určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v MŠ v sume 15 eur mesačne na jedno dieťa.

 

 

 

 

 

Vianočné stromčeky a ozdoby na vianoce. - Vianočné stromčeky umelé.

 

OZNAM PRE RODIČOV.

Milí rodičia oznamujeme Vám, že od 1. januára 2023 dochádza k úprave poplatkov za MŠ podľa 

Všeobecne záväzného nariadenia

 

mesta Snina

 

 

č. 172/2022 takto:

 

Článok 2

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

1) Mesto Snina určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Mestom Snina počas školského roka v mesiacoch september - jún v sume 12,00 € mesačne na jedno dieťa a počas školského roka v mesiacoch júl - august 20,00 € mesačne na jedno dieťa.

Článok 6

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

 

 1. Mesto Snina určuje v tabuľke č. 1 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri materskej alebo základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Snina, ktorý je povinný uhrádzať zákonný zástupca, zamestnanec alebo cudzí stravník:
  1. na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky,
  2. na režijné náklady.

   Dieťa v MŠ :  Desiata .... 0,45 eur, Obed ... 1,10 eur, olovrant ...0,35 eur, režijné náklady ...0,05 eur. 

  3. SPOLU .... 1,95 eur na dieťa, na deň.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

 

informačná povinnosť čl.13 GDPR-1.docx