Choď na obsah Choď na menu
 


Milí rodičia,

 blíži sa Deň učiteľov a aj tento rok môžete spolu so svojimi deťmi hlasovať za svojho obľúbeného učiteľa na zverejnenom linku

 

Link na dotazník: https://forms.gle/gzEuw4EwPKRb6HVP8

Info ku Dňu učiteľov: https://www.snina.sk/udalosti/den-ucitelov-2373sk.html

 

 

OZNAM PRE RODIČOV.

Milí rodičia oznamujeme Vám, že od 1. januára 2023 dochádza k úprave poplatkov za MŠ podľa 

Všeobecne záväzného nariadenia

 

mesta Snina

 

 

č. 172/2022 takto:

 

Článok 2

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

1) Mesto Snina určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Mestom Snina počas školského roka v mesiacoch september - jún v sume 12,00 € mesačne na jedno dieťa a počas školského roka v mesiacoch júl - august 20,00 € mesačne na jedno dieťa.

Článok 6

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

 

  1. Mesto Snina určuje v tabuľke č. 1 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri materskej alebo základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Snina, ktorý je povinný uhrádzať zákonný zástupca, zamestnanec alebo cudzí stravník:
    1. na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky,
    2. na režijné náklady.

      Dieťa v MŠ :  Desiata .... 0,45 eur, Obed ... 1,10 eur, olovrant ...0,35 eur, režijné náklady ...0,05 eur. 

    3. SPOLU .... 1,95 eur na dieťa, na deň.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

 

informačná povinnosť čl.13 GDPR-1.docx