Choď na obsah Choď na menu
 


 

Milé Kvetinky,

zajtra 26. septembra v dopoludňajších hodinách sa uskutoční školská olympiáda. Tešíme sa na cvičenie.

Denný poriadok | Základná škola s materskou školou Komjatná

 

Milé Kvetinky

začiatok školského roka 2023/2024 sa začína 4. septembra 2023.

Tešíme sa na Vás.

Prvý raz do škôlky – Materská škola Lipová 21, Spišská Nová Ves

 

 

 

Zápis do MŠ na školský rok 2023/2024

plagat.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianočné stromčeky a ozdoby na vianoce. - Vianočné stromčeky umelé.

 

OZNAM PRE RODIČOV.

Milí rodičia oznamujeme Vám, že od 1. januára 2023 dochádza k úprave poplatkov za MŠ podľa 

Všeobecne záväzného nariadenia

 

mesta Snina

 

 

č. 172/2022 takto:

 

Článok 2

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

1) Mesto Snina určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Mestom Snina počas školského roka v mesiacoch september - jún v sume 12,00 € mesačne na jedno dieťa a počas školského roka v mesiacoch júl - august 20,00 € mesačne na jedno dieťa.

Článok 6

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

 

  1. Mesto Snina určuje v tabuľke č. 1 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri materskej alebo základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Snina, ktorý je povinný uhrádzať zákonný zástupca, zamestnanec alebo cudzí stravník:
    1. na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky,
    2. na režijné náklady.

      Dieťa v MŠ :  Desiata .... 0,45 eur, Obed ... 1,10 eur, olovrant ...0,35 eur, režijné náklady ...0,05 eur. 

    3. SPOLU .... 1,95 eur na dieťa, na deň.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

 

informačná povinnosť čl.13 GDPR-1.docx