Choď na obsah Choď na menu
 


Milé Kvetinky,

srdečne Vás pozývame na Zimnú besiedku spojenú so zdobením medovníkov, ktorá sa uskutoční

vo štvrtok 19. januára 2023 o 14.15 hod.

v triede Včielky

ZIMA2 « Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto

 

OZNAM PRE RODIČOV.

Milí rodičia oznamujeme Vám, že od 1. januára 2023 dochádza k úprave poplatkov za MŠ podľa 

Všeobecne záväzného nariadenia

 

mesta Snina

 

 

č. 172/2022 takto:

 

Článok 2

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

1) Mesto Snina určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Mestom Snina počas školského roka v mesiacoch september - jún v sume 12,00 € mesačne na jedno dieťa a počas školského roka v mesiacoch júl - august 20,00 € mesačne na jedno dieťa.

Článok 6

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

 

 1. Mesto Snina určuje v tabuľke č. 1 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri materskej alebo základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Snina, ktorý je povinný uhrádzať zákonný zástupca, zamestnanec alebo cudzí stravník:
  1. na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky,
  2. na režijné náklady.

   Dieťa v MŠ :  Desiata .... 0,45 eur, Obed ... 1,10 eur, olovrant ...0,35 eur, režijné náklady ...0,05 eur. 

  3. SPOLU .... 1,95 eur na dieťa, na deň.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

Šťastný nový rok

 

Calendar 2023 stock fotografie, royalty free Calendar 2023 obrázky | Depositphotos

 

 

 

informačná povinnosť čl.13 GDPR-1.docx

 

mo*****@***** | Christmas wishes, Christmas pictures, Merry christmas

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v čase vianočných prázdnin od 27.12. 2022 do 5.1.2023 bude MŠ mimo

prevádzky. Náhradné MŠ:

December - MŠ Budovateľská

Január - MŠ Dukelských hrdinov.