Choď na obsah Choď na menu
 


Voľba do Rady školy

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo školy vám oznamuje, že podľa §25 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve uplynulo funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy - Rady školy pri Materskej škole Ul. Palárikova č. 1630/29 v Snine. Riaditeľka školy týmto vyzýva všetkých rodičov k aktívnej účasti na voľbe.

Keďže tento rok je poznačený obmedzeniami pri spoločných stretnutiach prosíme vás, aby ste písomne  vyjadrili svoj súhlas-nesúhlas s kandidatúrou /niektorí ste tak už urobili/. Tlačivá obdržíte v jednotlivých triedach.

Riaditeľka z vyzbieraných súhlasov zostaví volebný lístok s menami kandidátov.

Samotná voľba sa uskutoční vo štvrtok 1. októbra 2020 v dopoludňajších hodinách v jednotlivých triedach.

Rodič po príchode do MŠ obdrží volebný lístok, kde zakrúžkuje 4 kandidátov a vhodí do pripravenej urny.

Todopreescolar: Educación vial | Drawing for kids, Cartoon, Cartoon kids

V čase od 21.9.2020 do 2.10.2020 sme sa zapojili do projektu

Do škôlky na bicykli...

V tomto období prichádzame do škôlky na bicykli, kolobežke alebo odrážadle ...

MŠ KVETINKOVO

oznamuje všetkým rodičom a deťom,

že školský rok 2020/2021 začína

2. septembra 2020.

Adaptácia dieťaťa v materskej škole « MS – Stolárska

 

Prosíme rodičov, aby pri vstupe do MŠ dodržiavali hygienické a epidemiologické nariadenia: ROR - rúško, odstup a ruky /dezinfekcia/.

Taktiež, aby sa pripravili na krátke zdržanie z dôvodu vyplnenia vyhlásenia o zdravotnom stave dieťaťa.

Bližsie informácie na t.č. 0918691820

Ďakujeme za pochopenie.

Tešíme sa na vás KVETINKY 

 MŠ Kolkáreň Podbrezová

 

V piatok 8. novembra 2019 sme si pripomenuli 40. výročie vzniku našej materskej školy.

KVETINKOVO 1979 - 2019

   sta_0055.jpg  sta_0153.jpg

 

   

 

 

 

 

Milé detičky naše "kvetinky" vítame Vás v škôlke a prajeme veľa pekných chvíľ a zážitkov počas celého roka.

 Súvisiaci obrázok

Materská škola Snina, Ulica Palárikova 1630/29,

069 01 Snina, IČO:37873709

kontaktné údaje: 057/7622893, www.mspalarikovasnina.estranky.sk

_________________________________________________________

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

informačná_povinnosť_čl.13_GDPR (1).DOCX

informačná_povinnosť_čl.14_GDPR-profesia (1).doc

 

VITAJTE

                triedy-005.jpg                 na stránke materskej školy

 KVETINKOVO.

Nachádzame sa v meste Snina, uprostred veľkého sídliska. Materská škola začala svoju činnosť v roku 1979 ako spoločné zariadenie  jasle - materská škola.

                         Po prelomovom roku 1989 boli jasle zrušené  a odvtedy sme len materská škola.

      V súčastnosti je MŠ trojtriedna a v školskom roku 2020/2021  ju navštevuje 71 detí.

  Edukačnú činnosť realizujeme podľa

Školského vzdelávacieho programu pod názvom

KVETINKOVO