Choď na obsah Choď na menu
 


Rada školy

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

ČLENOVIA RADY ŠKOLY:

Predseda: 

Ľubica BARNOVÁ

Zástupca pedagogických zamestnancov:

 Adriana ČERVEŇÁKOVÁ - podpredseda Rady školy

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

Nadežda VOLOCHOVÁ

Zástupcovia rodičov:

Katarína HOMZOVÁ

Jaroslava VASILIŠINOVÁ

Jana VOĽANSKÁ

Radovan ČORNANIČ

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

JUDr. Ján PČOLA

Marek GERBOC

Mgr. Stanislav JÚN

Mgr. Janka ŠČERBÁKOVÁ