Choď na obsah Choď na menu
 


Rada školy

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

ČLENOVIA RADY ŠKOLY:

Predseda: 

Ľubica BARNOVÁ

Zástupca pedagogických zamestnancov:

 Iveta KOVÁČOVÁ - podpredseda Rady školy

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

Ľubica BURDOVÁ

Zástupcovia rodičov:

Katarína SARKOVÁ

Ľudmila SIVÁKOVÁ

Mária HIRJAKOVÁ

Štefánia KALINIČOVÁ

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

JUDr. Ján PČOLA

Marek GERBOC

Marián LOJAN

Mgr. Janka ŠČERBÁKOVÁ