Choď na obsah Choď na menu
 


Niečo o nás

 

                        K V E T I N K O V O                            

 História materskej školy sa začala písať v roku 1979. Materská škola sa nachádza uprostred sídliska v peknom prostredí a v blízkosti základnej školy. Areál materskej školy je obklopený zeleňou, ktorá tvorí protiprašnú a hlukovú bariéru. Materská škola je trojtriedna, poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie v troch bežných triedach deťom od troch do šesť rokov veku, deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky, deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia, deťom s nadaním). Počet detí zaradených v jednotlivých triedach je v súlade s platnou legislatívou.

 Každá trieda má svoje pomenovanie a deti sú rozdelené podľa veku, ale aj podľa individuálnych osobitostí.

Trieda Lienky - spravidla deti od 2 do 3 rokov

Trieda Motýliky - spravidla deti od 4 do 5 rokov

                     

Trieda Včielky - spravidla deti od 5 do 6 rokov