Choď na obsah Choď na menu
 


Kalendár akcií

Akcie  plánované  v školskom roku 2018/2019

SEPTEMBER - Detská olympiáda, Drakiáda - púšťanie šarkanov,Slovenský deň kroja, Stonôžka, divadlo Ferdo Mravec

OKTÓBER -  predplavecká príprava, jesenné variácie, exkurzia k hasičom, O zlatú varešku - ochutnávka zdravých jedál, Jesenné variácie - tvorivé dielne

NOVEMBER -  Pre váš úsmev starkí milí... vystúpenie pre starých rodičov, Na Luciu - ľudové tradície

DECEMBER -  Mikuláš, Vianočná besiedka spojená s vianočnou tržnicou

JANUÁR -  Práva dieťaťa v praxi, zimná turistická vychádzka, 

 FEBRUÁR - cvičenie v telocvični ZŠ, rozprávkový karneval,  učiteľky hrajú deťom   rozprávku

 MAREC -  športová prehliadka, predplavecká príprava, veľká noc - jarné zvyky, exkurzia do  mestskej knižnice, , RZ na tému Školská pripravenosť, Sférické kino

 APRÍL -  jarná turistická vychádzka, dopravná výchova BECEP, enviromentálna výchova Deň  Zeme, Deň otvorených dverí, RZ v spolupráci so ZUŠ

 MÁJ -   Deň rodiny, Majáles,

 JÚN -  MDD, rozlúčka predškolákov, návšteva v ZŠ, Detský folklórny festival SPIEVAJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ ...

 Ďalej do edukačného procesu  zaraďujeme aj mimoriadne športové a kultúrno - spoločenské akcie

deti.gif